9/32
Frispark för Catrine Johansson i ett bra läge.