5/48
Förmodligen såg vi totalt sett uppemot 100000 gnuer.