10/48
Vid vägkanten låg en ganska uppäten gnu med intresserade gamar och maraboustorkar.