18/48
Vi fick i princip aldrig gå ur bilen. Men vid ett tillfälle stannade vi och sträckte på benen tillsammans med ytterligare en grupp resenärer. Stenen markerar gränsen mellan Kenya och Tanzania.