3/45
En stäppzebra har ställt upp sig för fotografering.