23/45
Det är jobbigt när skuggan flyttar sig, så att man själv måste flytta sig.