8/23
Yngre havsörnar har ett lite stökigt utseende på fjäderdräkten.